Project Description

Cine suntem

Alive Capital SRL a fost înființată în 2013 în România cu scopul de a gestiona fondurile companiilor, instituțiilor sau
persoanelor fizice (asset management).
Mai exact, activitățile de gestionare ale acestor fonduri sunt de tipul: gestionare a activelor non-financiare, și anume în domeniul așa-numitelor
Alternative Investments. Cele două sectoare sau domenii de activitate în care ne desfășurăm activitatea sunt Energie Regenerabilă (ex. centrale care produc energie din surse regenerabile, cum ar fi energia solară, micro-hidro, eoliană și biogaz) și Imobiliare (ex. Dezvoltarea de proiecte imobiliare, imobiliare rezidențiale, comerciale, industrial – logistice).

Servicii Oferite

Asset Management pentru Energie Regenerabilă
Divizia de energie regenerabilă a companiei Alive Capital se ocupă de centrală la 360 de grade, de la monitorizarea performantelor până la gestionarea aspectelor administrative si fiscale aferente productiei de energie din surse regenerabile.
Alive Capital ajută investitorul în gestionarea tehnică si administrativă a sistemului, prin pachetul de servicii de Asset Management, care are ca scop cresterea profitabilitătii si valorii investitiei în timp si pentru a asigura respectarea reglementărilor legislative.
Un palmares excelent și o echipă de profesioniști cu peste 10 ani de experiență plasează societatea Alive Capital printre liderii in domeniu.

Expertiza noastra ne permite să oferim servicii pentru următoarele tipuri de clienti:
• Institutiile de credit
• Investitori

Exemple de servicii de Asset Management pe care le oferim:
Electricitate
• Identificarea clientilor (furnizorii de energie electrică) cu cel mai avantajos pret pentru achizitionarea de energie electrică produsă
• Identificarea PRE (părtilor responsabile de echilibrare) adecvate, negocierea clauzelor contractuale
• Gestionarea relatiilor cu PRE (părtile responsabile de echilibrare), comunicările către departamentul de contabilitate a centralelor fotovoltaice cu privire la datele de facturare
• Verificarea valorilor dezechilibrelor (în cazul absenței unui contract care acoperă costurile)
• Coordonarea cu departamentul de vânzări al furnizorului PRE / electricitate pentru contabilitatea adecvată pentru toate vânzările de energie, facturarea si modul de plată
• Vânzările de energie pe OPCOM în (contracte bilaterale, piata pentru ziua următoare, piata intra-day), inclusiv pregătirea de facturi si notificări
• Notificări si elaborarea prognozelor de productie (KW / kWh) pentru piata de echilibrare (numai pentru solar > 5MW cu obligatia de dispecerizare)
• Managementul garantiilor financiare necesare pentru vânzarea de energie electrică în OPCOM
• Redactarea si monitorizarea procesului de facturare
• Reprezentarea în relatia cu distribuitorul de energie electrică

Asistentă în relatiile cu autoritătile
• Redactarea și trimiterea rapoartelor către ANRE, Transelectrica, OPCOM, potrivit legii
• Redactarea și trimiterea rapoartelor anuale către ANRE (Listă privind capacitatea instalată și prezentarea cifrei de afaceri) – ex. măsura nr. 6
• Întocmirea și depunerea la ANRE a rapoartelor periodice privind energia furnizată si în plus, orice comunicare suplimentară solicitată – art. 59
• Întocmirea și trimiterea rapoartelor financiare către ANRE – art. 51
• Redactarea și trimiterea rapoartelor către OPCOM privind primirea plății pentru certificatele verzi
• Redactarea și trimiterea către Transelectrica a rapoartelor privind previziunile de producție a energiei în anul curent pentru rețea
• Alte rapoarte necesare pentru activitățile SPV
• Actualizarea anuală a înregistrării cu Transelectrica
• Actualizarea anuală a participării în diferitele piețe gestionate de OPCOM (PZU, PCV, PCCB, PCCVB)
• Pregătirea și trimiterea comunicărilor pentru OPCOM privind actualizarea termenilor și condițiilor de participare pe piețele de energie și certificate verzi
Certificate Verzi
• Gestionarea procesului de obținere a certificatelor verzi, inclusiv cererea pentru Transelectrica, pe baza procesului-verbal de la operatorul de rețea (compararea și verificarea rapoartelor de producție trimise de la operatorul de rețea cu rapoartele de control de la distanță (analiza consumului de energie al centralei, energia reactivă produsă, energia generată de centrală)
• Semnarea procesului-verbal de înregistrare a producției de la operatorul de rețea din zona în care centrala este localizată
• Redactarea anexei 1 care urmează să fie trimisă la Transelectrica
• Pregătirea și transmiterea către Transelectrica (OTS) a declarațiilor referitoare la producerea de E-RES pentru a avea recunoașterea certificatelor verzi
• Primirea comunicărilor privind certificatele verzi emise de Transelectrica și verificarea atribuirii corespunzătoare în contul OPCOM
• Pregătirea și depunerea ofertelor de pe piață pentru certificate verzi si verificarea dacă tranzacția de vânzare a avut loc, verificarea pretului de inchidere al bursei de valori și numărul de certificate verzi vândute, transmiterea de instrucțiuni la contabilitate pentru emiterea de facturi (datele cumpărătorilor, persoane de contact, numărul de CV vândute și prețul)
• Monitorizarea rezultatelor ofertelor de vanzare în OPCOM
• Pregătirea și supravegherea procesului de facturare
• Elaborarea strategiei pentru vânzarea de certificate verzi pe OPCOM
• Raport privind vânzarea de certificate verzi (actualizarea centralizatoarelor) și comunicări cu privire la previziunile prețului si a posibilei revizuiri a strategiei de
vânzare a certificatelor verzi

Contracte
• Asistență și gestionare a contractelor cu clienții în ceea ce privește activitățile
comerciale
• Managementul proceselor de facturare

• Managementul tuturor contractelor cu furnizorii de servicii pentru a asigura
disponibilitatea deplină și operativitatea centralei
• Managementul tuturor contractelor cu clienții pentru energie și certificate verzi
• Cercetarea celor mai bune oferte de pe piață pentru furnizarea de servicii (ex. securitate, asigurare, O&M)
• Activități de raportare pentru beneficiar
• Raport privind actualizările legislative și impactul acestora asupra afacerii
• Pregătirea rapoartelor lunare asupra productiei centralei și asupra funcționalității managementului
• Analiza pieței de energie electrică și de certificate verzi
• Analiza rezultatelor comparativ cu obiectivele strategiei

Asistentă financiară
• Consultantă financiar-contabilă
• Asistență în management administrativ, fiscal și contabil al investiției
• Transmiterea facturilor la departamentul care se ocupă de gestionarea contabilității
• Elaborarea și actualizarea centralizatoarelor, verificări încrucișate cu departamentul de contabilitate pentru obtinerea datelor de facturare corecte
• Suport pentru respectarea condițiilor de plată de către clienți

Asistentă juridică
• Asistentă cu diferitele autorități (ANRE, Transelectrica, OPCOM, distribuitorul de
rețea) în cazul unor modificări legislative care introduc noi obligații de conformitate
• Actualizări și evaluarea impactului potențial, pentru fiecare nou amendament legislative
• Asistență juridica
• Sprijin pentru deschiderea oricaror solicitări cu societatea de asigurare

Operation & Maintenance
Civilă
– Întreținere de suprafață (tunsul ierbii, erbicide)
– Întreținere stații transformatoare, porti, garduri
– Testarea prin eșantion aleatoriu a etanseitatii modulelor pe structura support
– Inspecție vizuală a integrității structurii de sprijin
– Inspecție vizuală a integrității panourilor fotovoltaice
Electrică
– Întreținerea echipamentelor de joasă și medie tensiune (panouri solare, invertoare,
tablouri electrice, posturi de transformare, etc.)
– Întreținerea echipamentelor de joasă tensiune (sistem de alarma si supraveghere video)
– Verificarea integritătii și menținerea clasei de protecție a tablourilor in paralel și in serie în santier
– Verificarea tensiunilor electrice de operare panouri in paralel si in serie
– Teste instrumentale și verificarea intervenției sistemelor de protecție tablourilor in serie si in paralel
– Verificarea etanșeitătii conexiunilor electrice
– Verificarea funcționalitătii intrerupătoarelor
– Verificarea integritătii și controlul etanșeitătii conexiunilor electrice (suruburi, cleme, etc.)
– Teste instrumentale și verificarea reacției intrerupătoarelor diferențiale automate

– Control al protecțiilor de interfață, circuitele de alarmă auxiliare și declanșatorul
dispozitivelor de siguranță
– Testarea pe eșantion aleatoriu a conexiunilor între fiecare modul
Monitorizare
– Monitorizarea de la distanță a parametrilor cheie de performanță ai sistemului
– Monitorizarea erorilor de detecție și de transmisie
– Monitorizarea sistemului de control pentru producerea electricității

Real Estate Asset Management
Divizia de Real Estate de la Alive Capital operează cu scopul de a furniza servicii de
administrare a investitiilor imobiliare în concordanță cu obiectivele clientilor săi, atât pentru
diversificarea si conservarea capitalului, precum si pentru a asigura o performantă superioară
pe termen lung.
Divizia are o vastă experientă in obtinerea beneficiilor atât din oportunitătile imobiliare din
piata primară cat si pe piata secundară.

Date de Contact

ALIVE CAPITAL SRL
Sediul social:
Str. Madrigalului 42A, Parter, Int. 4, Sector 1, Bucuresti, Romania
Birou operational:
Floreasca Lake Offices, Calea Floreasca 194, Etaj 3, Sector 1, Bucuresti, Romania
Web: www.alivecapital.ro
E-mail: info@alivecapital.ro