Project Description

Despre noi

Asociația italiană de automatizare mecatronică (AIdAM) a fost înființată în aprilie 1999 pentru a reprezenta sectorul industrial inovator al mecatronicii. AIdAM este punctul de referință pentru companiile italiene care gravitează în jurul acestei discipline inovatoare, de la producătorii de sisteme de automatizare la cheie până la producătorii și distribuitorii de sisteme și componente, inclusiv sisteme de robotică și viziune.

Până în prezent, peste 65 de companii membre oferă soluții de producție de înaltă tehnologie și servicii practice de interes comun, creând sinergii cu polii de cercetare și dezvoltare culturală din sector.

Servicii Oferite

  • Internaționalizare, organizare colectivă, consiliere juridică, organizare de cursuri de formare pentru antreprenori, etc.

Date de Contact

AIdAM
Viale Fulvio Testi, 128, 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel: +390224416431
E-mail: direzione@aidam.it
Web: www.aidam.it