Project Description

Despre noi

Noi sprijinim companiile italiene să profite de oportunitățile
economice de pe piața românească, și în general în țările din
Europa Centrală și de Est, precum și companiile românești pentru
a intra în conformitate cu sistemul fiscal și birocratic italian.
Datorită colaborării cu birourile noastre din Europa și din
întreaga lume, înțelegem reglementările și practicile atât ale
pieței românești cât și ale celei italiene.

Putem oferi suport clientului în orice parte a lumii s-ar afla, și din perspectiva globală,
suntem parte componentă a unei companii internaționale ce oferă servicii profesionale
(contabilitate, salarizare, consultanță fiscală, audit, evaluare etc.).

Servicii Oferite

Audit & Asigurări
Auditul financiar: Auditul Statutar; Audituri Contractuale / Voluntare; Analize și servicii conexe;
Alte servicii de asigurare.
Audit IT

Consultanță Financiară
Consultanță pentru Tranzacții: Due Diligence; Calcul / Analiză a Ajustării Prețurilor de
Achiziție; Studii de Fezabilitate; Integrarea Afacerilor; Fuziuni / Spin-off;
Guvernanța Corporativă: Audit Intern; Sarbanes-Oxley (SOX); Managementul Riscurilor;
Îmbunătățirea Procesului de Afaceri; Consultanță pentru Reglementare și Conformitate;
Fiscalitate Corporativă: Evaluare Corporativă; Analiză Corporativă; Consultanță;
Alte Servicii de Consultanță Financiară: Servicii de Investigare a Fraudelor; Rapoarte ale
Experților; Servicii Actuariale; Consultanță IT; Studii de Diagnostic; Servicii de Restructurare;
Planuri de Afaceri.

Taxare
Taxarea Corporativă; Prețuri de Transfer; Structurarea Grupului; Fuziuni și Achiziții; Taxarea
Internațională; Impozitarea Persoanelor Fizice; Impozitarea Expatriaților; Litigii cu Autoritățile
Fiscale; Impozitarea Indirectă; Audit & Due Diligence Fiscal; Taxa de Mediu; Taxe Locale.

Contabilitate și Salarizare
Contabilitate Externalizată: Contabilitate și Controlul Contabilității; Întocmirea Rapoartelor de
Management și a Situațiilor Financiare; Întocmirea Situațiilor Financiare în Conformitate cu
Standardele Române de Contabilitate și cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară;
Închideri Lunare, Trimestriale, Semestriale și Anuale; Control și Consolidare Bugetară;
Externalizarea Completă a Funcțiilor și a părții de Afaceri Corporative; Salarizare Externalizată: Prelucrarea Calculelor Salariale; Gestionare și Prelucrare la Zi a
Salariilor; Acuratețe în Calcularea Salariilor, a Impozitelor Aferente Acestora și a Contribuțiilor
Sociale; Administrarea Resurselor Umane.

Date de Contact

Mazars Romania
Building B, Globalworth Campus Pipera
Str. Ing. George Constantinescu nr. 4B si 2-4, etaj 5,
Sector 2, Bucuresti, Romania
Tel: +40 31 229 2600
Fax: +40 31 229 2601
E-mail: contact@mazars.ro
Web: www.mazars.ro