COMUNICAT  COVID-19 – DOWNLOAD PDF

 

Bucuresti, 16.06.2020.

 

Prin prezenta vă informăm că, în timpul întâlnirii moderate de Președintele CCIpR, Roberto Musneci, care a avut loc pe data de 29-05-2020, la care a participat Secretarul de Stat RAED ARAFAT, Ambasadorul Italiei la București Marco Giungi și Camera de Comerț Italiană pentru România (CCIpR), s-au discutat măsurile actuale și viitoare pentru controlul epidemiei în România, dar și acțiunile concrete pentru a relansa și a susține firmele italiene în România.

 

Mai exact, în timpul întâlnirii, Secretarul de Stat Raed Arafat a clarificat faptul că investitorii străini, titulari ai unor firme române, cât și administratorii și angajații acestora, reprezintă excepții de la obligația de carantinare / izolare pe durata a 14 zile, dar și reprezentanții, angajații și colaboratorii societăților străine care dețin filiale sau sucursale în România, după cum este specificat în articolul 1, paragraful 2, al legii asupra stării de alertă, adoptat pe 18 mai anul curent (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226178).

 

Conform celor de mai sus, în caz de control din partea autorităților siguranței publice, subiecții interesați trebuie să furnizeze documentele prin care să dovedească îndeplinirea condițiilor de mai sus.

 

Secretarul de Stat Arafat ne-a subliniat totodată că orice măsură luată de autoritățile de frontieră care este în contradicție cu cele de mai sus, va putea fi adusă la cunoștință domniei sale.

 

Camera de Comert Italiana pentru Romania

 

Prin Presedinte,

Roberto Musneci