Convocazione Assemblea Generale CCIpR 2020/ Convocare Adunare Generala CCIpR 2020

Convocazione Assemblea Generale CCIpR 2020/ Convocare Adunare Generala CCIpR 2020

Egregi Associati,

L’Assemblea Generale prevista per il giorno 30 di giugno è stata annullata.
La Convocazione della nuova Assemblea Generale è prevista il giorno martedì 14 luglio alle ore 16:00 (ora di Bucarest) in prima convocazione ed alle ore 16:30 (ora di Bucarest) in seconda convocazione.

A tale scopo, la partecipazione alla riunione potrà avvenire da remoto, mediante la piattaforma Zoom. Nei prossimi giorni verranno inviate le istruzioni tecniche per l’accesso alla piattaforma e lo svolgimento dell’Assemblea.

Le votazioni per il nuovo Consiglio Direttivo invece si svolgeranno mediante la piattaforma di e-voting POLYAS. Le votazioni inizieranno martedì 14 luglio alle ore 19:00 e si concluderanno venerdì 17 luglio alle ore 19:00. I soci riceveranno a breve una e-mail dettagliata che illustrerà le modalità di voto mediante la piattaforma POLYAS.

 

Link:

Avviso di convocazione link

Regolamento

 

Un caloroso saluto,

Roberto Musneci

Presidente CCIPR

 

———-

 

Stimați Asociați,
Prin prezenta vă informăm ca Adunarea Generală din data de 30 iunie 2020 a fost anulată.
Convocarea noii Adunări Generale ai Asociaților este prevăzută pentru data de 14 iulie la ora 16:00 ( ora locală București) in prima convocare si la ora 16:30 ( ora locală București) in cea de-a doua convocare.
In acest sens, participarea Asociațiilor va avea loc in remote, prin intermediul platformei Zoom. In zilele ce urmează vor fi transmise instrucțiunile tehnice pentru accesul la platforma Zoom si modalitatea de desfășurare a Adunării Generale din data de 14 iulie 2020.
Voturile pentru noul Consiliu Director se vor exprima prin platforma de e-voting POLYAS. Votarea va începe marți, 14 iulie, ora 19:00 și se va încheia vineri, 17 iulie, ora 19:00. Asociații vor primi un e-mail detaliat care va expune modalitatea de vot prin platforma POLYAS.

Link-uri:

Convocarea Adunării Generale

Regulament

 

 

Cu deosebită considerație,

Roberto Musneci,

Președinte CCIpR

Share This Post

More News