IT

 

La Camera di Commercio Italiana per la Romania, in collaborazione con la Camera di Commercio Industria ed Agricoltura di Timisoara, nell’ambito del progetto “Vestul Calificat”, finanziato dal Programma Operativo Capitale Umano, promuove l’iscrizione a dei corsi di formazione gratuiti per i dipenendti si società, anche a capitale italiano.

La lista dei corsi

 


RO

Camera de Comerț Italiană pentru România, în colaborare cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură din Timișoara, în cadrul proiectului „Vestul Calificat”, finanțat de Programul Operațional Capital Uman, promovează înscrierea la cursuri de formare gratuite pentru angajații companiilor, inclusiv cu capital italian.

 

Titlul proiectului: “Vestul Calificat” (Cod MySMIS: 128064)
Finanțare: Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 3 “Locuri de muncă pentru toți”
Parteneri: CCIA Timiș – beneficiar, lider de proiect
              EUROJOBS – partener
              ART FOREST COMPANY – partener

 

Durata proiectului: 18 luni 22 noiembrie  2019 – 21 iulie 2021.

 

Grup țintă:

– 330 angajați din întreprinderi care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care vor beneficia de profesională (calificare/recalificare, perfecționare/specializare);

– 36 de IMM-uri din Regiunea Vest.

 

Obiectiv general: Creșterea numărului de angajați din Regiunea Vest care beneficiază de oportunități de învățare pe tot parcursul vieții, pentru dezvoltarea abilităților de muncă necesare în economia secolului 21; Furnizarea de programe de formare profesională și activități de dezvoltare personală.

 

Activități în derulare:

  1. Campanie de înscrieri la cursul de calificare LUCRĂTOR ÎN COMERȚ (Cod COR 5220.1.1).

Cursurile se adresează angajaților cu contract individual de muncă (norma întreagă sau parțială) din cadrul IMM-urilor cu activitate principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNICD.

Avantaje cursanți:

– Persoanele înscrise la curs beneficiază gratuit de 1-2 ședințe de informare și consiliere profesională;
– În urma absolvirii cursului, se eliberează CERTIFICAT DE CALIFICARE recunoscut de Ministerul Muncii.

Competențe dobândite:
– Dezvoltare personală
– Igiena și securitatea muncii
– Lucrul în echipă
– Organizarea locului de muncă
– Pregatirea pentru integrarea la locul de muncă
– Satisfacerea cerințelor clienților
– Comunicarea profesională
– Protecția consumatorului
– Organizarea unității comerciale și patrimoniul
– Administrarea mărfurilor și aprovizionarea
– Analiza ofertei de mărfuri alimentare și nealimentare

  1. Elaborarea și introducerea de programe de învățare la locul de muncă.

                                                         ***

 

Informații suplimentare la tel. 0372185230, e-mail: cculda@cciat.ro, Cătălina CULDA – Manager de proiect.

 

Lista cursurilor poate fi consultata aici